Annons

Annons

Annons

Annons

Åkra

Debatt
Återigen har S förhindrat en större katastrof

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ulrika Spårebo (S).

Bild: Ari Korzeniowski

Annons

Turerna kring Gärdesta modulskola har varit både många och oklara och dragit ut på tiden. I de bästa världar borde en ny Åkraskola ha stått klar till hösten 2022. Så blev det inte eftersom Alliansen inte varit överens om hur skolan skulle utformas. Den lösning som nu har presenterats i väntan på att en ny skola ska byggas är den bästa i rådande situation.

Den styrande Alliansen har inte tagit sitt ansvar när det gäller att snabba på bygget av en ny skola på Åkraområdet och har dessutom underlåtit att agera i ärendet.

Först i april förra året kom äntligen ärendet upp för behandling i kommunstyrelsen efter att vi socialdemokrater ställt frågor om vad som händer med modulerna, som är en tillfällig lösning, eftersom avtalen löper ut den 31 juli i år.

Annons

Skolmodulerna som i dag ersätter Åkraskolan. De ska under sommaren bytas ut mot nya, i väntan på byggnationen av den nya Åkraskolan.

Bild: Rasmus Hammarström

Annons

Debatten blev delvis ganska hård då hela Alliansen, trots information om viten och skadestånd, enbart ville lägga informationen till handlingarna utan åtgärd vilket skulle ha varit totalt ansvarslöst.

Vi socialdemokrater var mycket tydliga med att inte lägga informationen till handlingarna utan krävde ett beslut om åtgärder. Moderaternas förslag att budgetera för kommande viten och skadestånd avvisade vi helt då detta skulle drabba skattebetalarna på ett negativt sätt.

Camilla Runerås (S).

Bild: Ari Korzeniowski

Vi socialdemokrater yrkade och fick igenom att alla partier i kommunstyrelsen skulle bjudas in till en dialog för att tillsammans hitta en godtagbar lösning på frågan och med fokus på det som var bäst för eleverna och personalen. Alliansen skulle skyndsamt kalla samtliga partier till det dialogmöte. Denna kallelse dröjde väldigt länge och blev inte av förrän den 3 juni 2021. Slutgiltigt beslut togs först på en extra kommunstyrelse den 23 juni 2021.

Nu finns en lösning som vi socialdemokrater anser är den som är den bästa utifrån hur situationen har utvecklats. Hade den styrande Alliansen fått bestämma så hade kommunen hamnat i en mycket svår och ohållbar situation. För oss socialdemokrater känns det ändå bra att vi har lyckats förhindra en katastrof som hade kunnat kosta kommunens och dess skattebetalare stora belopp.

Ulrika Spårebo, Glenn Andersson, Camilla Runerås, Viktor Kärvinge, Thomas Calissendorff, Bo Kihlström och Daniel Hedlund, socialdemokratiska representanter i kommunstyrelsen.

Till toppen av sidan