Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Insändare
Gjorde vi någon nytta på samrådsmötet?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bältarhagen i Ransta där bostäder planeras.

Bild: Mats Wikman

Annons

I veckan så deltog jag och flera med mig aktivt i samrådsmötet för Sala kommuns Översiktsplan 2050 i Ransta. En plan som skall vägleda kommunen i dess utveckling av vårt gemensamma samhälle i de kommande åren.

Jag blir dock oroad när frågeställningar från mötesdeltagarna möts med ”det har de med kompetens” bedömt, intresseorganisationer, kommunens egna tjänstemän har granskat och besvarat planens förslag positivt. När åhörare vidhöll sin åsikt om bevarande av kyrkor och dess omgivning så ombads frågeställaren att skicka in frågan ”så får vi väl titta på det” eller så behandlas detta i kommande detaljplaner.

Frågeställningar som gällde byggande på åkermark, placering av nya industrier på grundvattenåsar, befolkningsutveckling hamnade i samma kategori dvs de med kompetens vet bäst. Beträffande befolkningsutvecklingen så borde en realistiskt antagen befolkningsutveckling under åren fram till 2050 vara styrande och visar sig den vara i underkant kan säkert översiktsplanen revideras i önskad riktning. Det skulle vara kostnadseffektivt för kommunen! 

Annons

Annons

Varför man då tagit ett så stort åkermarks område i anspråk för att bygga bostäder i Ransta utifrån SCB (Statistiska centralbyrån) uppgifter om att fram till 2030 så väntas befolkningen endast växa med 1500 personer lämnades obesvarad.

Några stora investeringar som finns med i översiktsplanen är bostadsprojekt som kräver infrastruktur i form av både vatten och avlopp, väg och järnvägsprojekt som involverar Trafikverket. I översiktsplanen finns även byggplaner för cirka 120 kilometer gång och cykelvägar till enorma kostnader. Det som framkom med tydlighet är att översiktsplanen inte tagit hänsyn till vad ”allt detta” kostar och hur det skall betalas. Jag skulle vilja jämföra det med att man önskar bygga ett gigantiskt slott trots att man vet att ekonomin endast tillåter ett litet tält. Att arbeta fram en översiktsplan utan att bedöma kostnaderna på kort eller lång sikt är för mig mycket förvånande. Men det finns säkert ett kommunalt sätt som provats tidigare med en ”imaginär intäkt” som täcker detta.

Ett svar om kostnader fick vi medborgare däremot i SA av samhällsbyggnadschef Lars Wedlin gällande etableringen Evelund för där har Sala kommun inte har råd att förse området med vatten och avlopp. Detta område som både skall generera arbetstillfällen och inkomster till kommunen.

Annons

En fundering som bitit sig fast hos mig efter genomgången och de frågor som ställdes är om vi deltagare gjorde någon nytta på mötet. Är verkligen intensionen att få synpunkter eller vill kommunen plikttroget bocka av: Samrådsmöte genomfört!

Rolf-Anders Kindberg

Anmäl text- och faktafel

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan
Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy