Annons

Annons

Annons

Annons

Sala

Debatt
Debatt S: Moderaterna försöker svartmåla Socialdemokraterna

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ulrika Spårebo (S) och Glenn Andersson (S) svara på Moderaternas senaste debattinlägg.

Bild: Ari Korzeniowski

Annons

Svar till den moderata fullmäktigegruppen (SA 27/11).

Moderaternas kommunfullmäktigegrupp har i sitt debattinlägg ”Sala kommun borde inte köpa ett gammalt lasarett” både vantolkat kommunfullmäktiges beslut och kommit med felaktigheter.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober efter omröstning att anta den Socialdemokratiska budgeten. För detta röstade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Moderata kommunfullmäktigegruppen försöker i sitt inlägg missleda läsarna och påstå att det var enbart Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som röstade för budgetförslaget. Man upprepar sedan det hela med "det socialdemokratiska/sverigedemokratiska" budgetförslaget.

Annons

Annons

De senaste åren har Alliansens budget antagits av fullmäktige med stöd av Sverigedemokraterna.

Vi Socialdemokrater har aldrig påstått att det är Allians/Sverigedemokraternas budget utan har haft klart för oss att Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har röstat för Alliansens budget.

Syftet från moderata fullmäktigegruppen är enbart att försöka svartmåla Socialdemokraterna.

Moderaterna fortsätter sin vantolkning med att påstå att Socialdemokraterna föreslagit att kommunen ska inköpa ett gammalt lasarett. Vårt budgetförslag innebär att kommunen köper hela lasarettsområdet för att kommunen ska kunna utveckla området för till exempel bostäder.

Vår uppfattning är att lasarettsområdet har en oerhört viktig betydelse för utvecklingen av hela centrumkärnan. Därför är det viktigt att kommunen förfogar över den planeringen.

Moderaterna påstår att vi Socialdemokrater är emot att privata verksamheter får möjlighet att delta i utvecklingen av lasarettsområdet och att kommunens förvärv skulle hindra detta. Ytterligare ett påhittat och felaktigt påstående.

Hur kommunen på bästa sätt utvecklar området och vilka entreprenörer som kommer att delta i det arbetet blir en fråga för kommunstyrelsen. Vi är övertygade om att intresset kommer att vara stort från många olika aktörer att delta i ett sådant spännande projekt. Det här kommer att bli en av kommunens bästa satsningar som kommer att utveckla staden och öka intresset för att bo i Sala.

Annons

Den Socialdemokratiska budget som kommunfullmäktige nu har antagit kommer att ge kommunen framtidstro och göra Sala till en framgångsrik kommun med satsningar på skola, vård, bostäder och bättre möjligheter för näringslivet samt en ekonomi i balans.

Annons

Alliansens styre, där moderaterna ingår, har hittills inneburit stora underskott i kommunen och en ekonomi i fritt fall där stora besparingar kommer att drabba skolan och vård- och omsorgsdelen.

Det är illavarslande att Moderaterna börjar ifrågasätta delar av den av kommunfullmäktige antagna budgeten. Tidigare har Alliansens budgetar antagits av fullmäktige och det har vi Socialdemokrater fått finna oss i och har aldrig någonsin försökt obstruera mot fullmäktiges beslut.

Moderata fullmäktigegruppen accepterar tydligen inte demokratiskt fattade beslut.

Ulrika Spårebo (S), oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Glenn Andersson (S), kommunstyrelseledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Sala

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan