Annons

Annons

Annons

Annons

Sala

Debatt
Debatt M: Sala kommun borde inte köpa ett gammalt lasarett

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Moderaterna i Sala tycker inte att kommunen ska köpa lasarettet.

Bild: Ari Korzeniowski

Annons

I den budget för Sala kommun som Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna nyligen röstade igenom så finns ett antal olyckliga beslutsformuleringar. En av dem är att Sala kommun ska uppdra till kommunchefen att köpa det gamla lasarettet. Detta görs ”för att behålla rådighet över fastigheten”. Moderaterna är övertygade om att detta är ett mycket dåligt beslut.

Annons

Uppdraget är inte underbyggt av någon analys att tala om. De som har lagt förslaget har ingen uppfattning om pris, de vet inte vad de får och framförallt har de ingen plan för vad som ska göras där. Trots det tidigare ställningstagandet kring att minska kommunens fastighetsbestånd gör de här en kovändning och är beredda att köpa på sig en mycket stor fastighet till vilket pris som helst. Det är lika konstigt som det är beklagligt. Den enda slutsats vi drar är att de vill hindra att fastigheten utvecklas av privata intressen.

Annons

För det är en fastighet med potential. Med rätt ägare kan den utvecklas på flera olika sätt. Bostäder, samhällsnytta som skolor (eller varför inte specialistvård) är bara några exempel på verksamhet som skulle kunna bedrivas där. Oavsett vilken väg som väljs så kommer det att krävas stora investeringar för att utveckla fastigheten. Det är bättre att marknadens aktörer ges möjlighet att ta fram bra verksamhetsidéer för fastigheten, men att det finns möjligheter är det inte tu tal om.

Det Socialdemokratiska / Sverigedemokratiska ställningstagandet riskerar nu att hämma den utvecklingen. Vi Moderater frågar oss varför. För att man skräms av det privata näringslivets driv och intresse för Sala? För att man inte kan tänka sig att det skulle bli intressant för till exempel en friskola att åter etablera sig här? Vad är man så rädd för?

Moderaterna tycker att det är glädjande att det verkar finnas intresse för kommersiella aktörer att utveckla området vid gamla lasarettet och vill såklart uppmuntra till det. Fastigheten ligger redan ute till försäljning och vi kan bara hoppas att någon med driv och ambition att utveckla Sala köper den inom kort. Det borde verkligen inte vara Sala kommun som gör det.

Salamoderaternas kommunfullmäktigegrupp 

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan